Aanvullende diensten

U kunt in de MolenHopper gebruik maken van extra services die u worden. Om van deze extra services gebruik te maken dient u dit gelijk bij uw reservering aan te geven. U krijgt dan ook gelijk te horen wat dit betekent voor de kosten van uw rit. Om van de extra service gebruik te maken dient u wel te voldoen aan de voorwaarden. Aanvullend moet hierbij opgemerkt worden dat een rit altijd minimaal 2 zones kent, te weten de instapzone en de eerste (en voor langere ritten meerdere) reiszone. Hieronder alle services op rij:

1. U mag iedereen (ook gezinsleden) met u mee laten reizen, dus ook als u geen indicatie heeft voor begeleiding.

 • U bent pashouder
 • U betaalt voor elke meereizende een bedrag van € 2,10 per zone (plus opstapzone)
 • Maximaal 3 meereizenden per pashouder
 • Meereizende is niet zelf een pashouder
 • Meereizende is niet rolstoelgebonden
 • Pashouder en meereizende reizen van hetzelfde adres, naar het zelfde adres
 • Het maximaal aantal reiszones is vijf

2. U kunt aangeven dat u rechtstreeks vervoerd wil worden vanaf uw ophaaladres naar uw bestemming. Er kunnen dan eventueel wel andere mensen meereizen, maar u wordt via de kortst mogelijke weg als eerste naar uw bestemming gebracht.

 • U betaalt een toeslag van € 2,65 per zone
 • Het maximaal aantal reiszones is vijf

3. U kunt verder reizen dan 5 zones.

 • U betaalt voor elke zone die verder gereisd wordt dan de eerste vijf zones € 7,95 per zone per persoon
 • U dient de rit minimaal 24 uur van te voren te reserveren
 • Er is geen maximum aan het aantal te reizen zones.

4. U kunt uw rit reserveren binnen een half uur in plaats van de normale aanmeldtijd van een uur.

 • U bent pashouder
 • U betaalt een toeslag van € 5,25 per rit
 • De rit dient als vertrekadres in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te liggen

Tenslotte is het mogelijk gratis gebruik te maken van een geautomatiseerde betalingsregeling (automatische incasso). Hierdoor hoeft u tijdens de rit niet contant bij de chauffeur af te rekenen.

 • U bent pashouder
 • U dient Vervoersbedrijf Juijn schriftelijk te machtigen voor de automatische incasso
 • Per kwartaal achteraf vindt de incasso plaats
 • Wanneer bedragen niet kunnen worden geïnd, wordt de automatische incasso teruggedraaid

Op moment dat u gebruik wenst te maken van deze regeling kunt u dit kenbaar maken via het 0900- 2330233 informatienummer. U krijgt dan na opgave van uw pasnummer de nodige formulieren thuisgestuurd. Deze kunt u dan ingevuld terugsturen middels de bijgevoegde antwoordenvelop. Op het moment dat de regeling in kan gaan krijgt u van ons bericht, zodat u weet dat u vanaf dan geen eigen bijdrage meer aan de chauffeur hoeft te betalen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de chauffeurs hiervan op de hoogte zijn. Vervolgens krijgt u per kwartaal (en achteraf) een gratis overzicht van de gereden ritten toegezonden. U heeft dan zeven werkdagen de tijd voor het doorgeven van eventuele onjuistheden. Daarna wordt de juiste eigen bijdrage geïnd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MolenHopper-informatielijn via 0900-2330233